OPEN A DOOR TO ISRAEL

גאווה פטריוטית להפיק מיצג בינלאומי עבור מדינת ישראל.  ART INSTALLATION טכנולוגי-אינטראקטיבי שמזמין את המבקרים (דיפלומטים, אנשי תקשורת ורוח והקהל הרחב) לפתוח דלתות לישראל, הלכה למעשה, ולגלות את הערכים והחיים בישראל (טכנולוגיה, חברה, פלורליזם, עזרה לעולם ועוד). שילוב של טכנולוגיה, רובוטיקה, תוכן עשיר ואומנות. נדדנו עם המיצג ברחבי העולם, בין השאר ברומא (מוזיאון הויטורינו), בפריז (במוזיאון הלובר!), וורשה, מוסקבה, בנגלור (הודו) וסינגפור

7

מדינות

OPEN A DOOR TO ISRAEL

גאווה פטריוטית להפיק מיצג בינלאומי עבור מדינת ישראל.

 ART INSTALLATION טכנולוגי-אינטראקטיבי שמזמין את המבקרים (דיפלומטים, אנשי תקשורת ורוח והקהל הרחב) לפתוח דלתות לישראל, הלכה למעשה, ולגלות את הערכים והחיים בישראל (טכנולוגיה, חברה, פלורליזם, עזרה לעולם ועוד). שילוב של טכנולוגיה, רובוטיקה, תוכן עשיר ואומנות. נדדנו עם המיצג ברחבי העולם, בין השאר ברומא (מוזיאון הויטורינו), בפריז (במוזיאון הלובר!), וורשה, מוסקבה, בנגלור (הודו) וסינגפור