• מנהלת אירועי שנת ה-70 למדינת ישראל

    בשנת 2018 זכתה טרגט במכרז להקמת מנהלת ה-70 למדינת ישראל בעבור משרד התרבות והספורט ומרכז ההסברה הישראלי. לטובת הפרויקט הקמנו מנהלת המונה 28 אנשים, והיא פעלה במשך 18 חודשים וניהלה תקציב של 100 מיליון ₪. המנהלת כללה בין היתר צוות אומנותי, צוות הפקה, צוות משפטי, הנהלת חשבונות, יועצי בטיחות ויועצים טכניים.

    100 מיליון

    תקציב