• טרמינל תיירות חדש
    נמל חיפה

    הקמת טרמינל חדש לספינות תיירים בנמל חיפה בתוך 3 שבועות. עם סיום מגפת הקורונה וחזרתם של ספינות התיירים ולאחר סגירת הטרמינל הקבוע, נבחרנו ע"י נמל חיפה, להקים טרמינל חלופי.

    3 שבועות

    של הקמה