מערך הכיבוי האווירי הלאומי

אלקטרה טרגט מנהלת ומפעילה את מערך הכיבוי האווירי של מדינת ישראל, עבור חברת אלביט.
מערך הכיבוי הוקם כחלק מהמסקנות לאחר אסון הכרמל, ע"י חברת אלביט - והוא כפוף מבצעית למערך הכבאות הארצי ולמשטרת ישראל.

14

מטוסי כיבוי

המערך מונה:

המערך מונה:

4 מנחתים

כ-27 טייסים

14 מטוסי כיבוי (פעילים / חירום)

30 אנשי צוות קרקע

חמ״ל מבצעים ואנשי מבצעים

4 מנחתים

כ-27 טייסים

14 מטוסי כיבוי (פעילים / חירום)

30 אנשי צוות קרקע

חמ״ל מבצעים ואנשי מבצעים

הפעלת המערך מתבצעת בשגרה ובחירום וכוללת תוכניות אימונים וכשירויות, עבודות תחזוקה, הכשרות ועוד.

המערך מונה:

14 מטוסי כיבוי (פעילים / חירום)

כ-27 טייסים

30 אנשי צוות קרקע

4 מנחתים

חמ״ל מבצעים ואנשי מבצעים

הפעלת המערך מתבצעת בשגרה ובחירום וכוללת תוכניות אימונים וכשירויות, עבודות תחזוקה, הכשרות ועוד.