מערך הדיגום הלאומי של מדינת ישראל

עם פרוץ מגפת הקורונה, מדינת ישראל נדרשה להקים מערך דיגום בהיקפים גדולים. ביחד עם המרכז הרפואי שיבא נרתמנו למשימה והקמנו את מערך הדיגום הלאומי של מדינת ישראל. במשך שנה וחצי ביצע המערך מעל 10 מיליון דגימות!

10 מיליון

דגימות

הפרויקט הלוגיסטי מהמורכבים שהיו בישראל, שהקמתו בוצעה בתוך 4 שבועות בלבד.

הפרויקט כלל מגוון אספקטים:

ניהול כ"א מגוון ורחב:

הקמת מוקדי שירות לקוחות:

איכות בביצוע ובשירות:

הנגשת שירות רפואי בפריסה כלל ארצית:

מענה לוגיסטי מורכב בפריסה ארצית:

הקמת מערך מחשוב

שיתופי פעולה

פקע"ר ומב"ר

עבודה צמודה עם הלקוחות: מב"ר ופקע"ר, כולל מערך תמיכה ומענה ממוקם בפקע"ר

שיבא

שת"פ אסטרטגי עם המרכז הרפואי שיבא

משרד החינוך

פעילות הדוקה עם משרד החינוך במסגרת תוכנית מגן חינוך

ביקור רופא

שת"פ עם ביקור רופא והקמת מערך דיגום של אנטיגן מוסדי, PCR טרום טיסה, אנטיגן טרום טיסה

רשת BE

שת"פ פעולה עם רשת BE והקמת פתרונות ובדיקה בסניפים השונים בפריסה ארצית

פנג'יה

שת"פ עם חברת פנג'יה, זכיינית המעבדה בנתב"ג, לטובת הקמת מערך דיגום טרום טיסה בנתב"ג