מערך דיול שופרסל

טרגט מנהלת בעבור שופרסל את מערך הדיול בכ-80 הסניפים המובילים של הרשת, ומפעילה מערך כ"א של דיילי קידום מכירות בעבור ספקי הרשת בפעילויות למיניהן: הסברה/ דחיפה / הטעמות ועוד.

80

סניפים

הפעילות כוללת

ניהול מערך כ"א

גיוס כ"א זמני וקבוע בפריסה ארצית למתן מענה לכ- 80 נקודות מכירה

ניהול לקוחות

מתן שירותים ופתרונות מגוונים לכלל ספקי הרשת

תכנון וכתיבת תסריטי שיחה

ייעודים לכל דיול – בהתאם למסרים השיווקיים/מכירתיים של הלקוח. הדיילים נבחנים על היצמדות לתסריט שיחה כחלק ממשתני הבקרה שנבדקים

מערך הדרכה

טרם יציאה לפעילות אנו מעבירים הדרכות מקיפות הכוללות הדרכת מוצר, הדרכת מכירות, הדרכת תפעול. בסיום תהליך ההדרכה והסימולציות נבחרים הדיילות והדיילים המתאימים ביותר על פי הפרופיל שהוגדר

מערך בקרה

אפליקציית נוכחות, לקוח סמוי, ביקורות ומעקב בשטח וחלוקת ציוני איכות לכל בקרה בהתאם למשתנים הנבדקים.
כמו כן מופעלים מנגנוני בקרה מטעם ספקי הרשת למדידת איכות הביצוע של הדיילים

מערך לוגיסטי

הפצת אמצעי תצוגה בסניפי הרשת בפריסה ארצית לפי תוכנית שבועית.
תיאום, ארגון ואספקה של אמצעי הדגמה, לרבות מוצרים ודוגמיות.

 

ניהול השטח

ניהול מערך הדיול מורכב ממנהל פרויקט ומנהלים אזורים. לצידם מערכת לוגיסטית תומכת שנותנת מענה לאתגרים בשטח. איסוף משובים מלקוחות, דיילים ואנשי הרשת וגיבושם לדוח יומי/שבועי והמלצות בהתאם.