מסגרות חינוך בחירום לילדי הצוותים הרפואיים

מערך לאומי בחירום למתן פתרון לצורך הכרחי: מסגרות חינוך לילדי הצוותים הרפואיים בכדי שיוכלו להמשיך את עבודתם כשמסגרות החינוך הפורמליות סגורות בשל המצב.

1,600

מדריכים

טרגט נבחרה, ע"י משרד הבריאות, להקים את המערך הלאומי לחינוך בחירום לצוותים רפואיים. המערך כולל הכנת תשתית של מבנים בטוחים, מדריכים, מערכי שיעור ואנשי קשר בכלל המוסדות הרפואיים ברחבי הארץ. בבסיס המערך מערכת מחשוב התומכת בניהול מאגר הנתונים ואפשרות להפעלה מיידית בעת הצורך, לרבות מעקב אחרי ביצועים, ניתוח צפי צרכים והתקשרויות עם כל הגורמים.

ב-7 לאוקטובר, עם פרוץ המלחמה, קיבלנו פקודה להפעלת המערך ומיד נכנסו לעבודה. למחרת, כבר הופעלו מסגרות חינוך ברחבי הארץ, כשבשיא הגענו ל-150 נקודות ברחבי הארץ, שנתנו פתרון לכ-4,000 ילדים של הצוותים הרפואיים. בעוד שמסגרות החינוך הפורמליים היו סגורים, בשל המצב, אפשרנו לצוותים הרפואיים להגיע לעבודה עם ראש שקט שיש מי ששומר ודואג לילדים שלהם.

בזמן שגרה, המערך עוסק בתחזוקה, לרבות עדכון וריענון המקומות, המדריכים, אנשי הקשר וכו'.

טרגט נבחרה, ע"י משרד הבריאות, להקים את המערך הלאומי לחינוך בחירום לצוותים רפואיים. המערך כולל הכנת תשתית של מבנים בטוחים, מדריכים, מערכי שיעור ואנשי קשר בכלל המוסדות הרפואיים ברחבי הארץ. בבסיס המערך מערכת מחשוב התומכת בניהול מאגר הנתונים ואפשרות להפעלה מיידית בעת הצורך, לרבות מעקב אחרי ביצועים, ניתוח צפי צרכים והתקשרויות עם כל הגורמים.

 

ב-7 לאוקטובר, עם פרוץ המלחמה, קיבלנו פקודה להפעלת המערך ומיד נכנסו לעבודה. למחרת, כבר הופעלו מסגרות חינוך ברחבי הארץ, כשבשיא הגענו ל-150 נקודות ברחבי הארץ, שנתנו פתרון לכ-4,000 ילדים של הצוותים הרפואיים. בעוד שמסגרות החינוך הפורמליים היו סגורים, בשל המצב, אפשרנו לצוותים הרפואיים להגיע לעבודה עם ראש שקט שיש מי ששומר ודואג לילדים שלהם. בזמן שגרה, המערך עוסק בתחזוקה, לרבות עדכון וריענון המקומות, המדריכים, אנשי הקשר וכו'.

המערך כולל:

מדריכים

מעל 1,600 מדריכים מנוסים, מגויסים לשעת חירום, בפריסה ארצית.

מבני ציבור

כ-150 מבני ציבור בטוחים, עם ממ"ד ואזורים מוגנים, נגישים וכשירים לצרכי ההפעלה.

אנשי קשר

קשר ישיר עם נציגי המוסדות הרפואיים – מוכנים לשעת הפעלה בכדי לחבר את צוותי הרפואה הרלוונטיים.

מערכת מידע ותקשורת

מערכת מידע שמנהלת את ה-DATA, עוקבת אחרי הביצועים, מייצרת תמונת מצב וצפי. כמו כן, המערכת מאפשר ניהול תקשורת עם כל הגורמים בזמן אמת בתפוצה רחבה ובפרסונליזציה מתאימה.

המערך כולל:

מדריכים

מעל 1,600 מדריכים מנוסים, מגויסים לשעת חירום, בפריסה ארצית.

מבני ציבור

כ-150 מבני ציבור בטוחים, עם ממ"ד ואזורים מוגנים, נגישים וכשירים לצרכי ההפעלה.

אנשי קשר

קשר ישיר עם נציגי המוסדות הרפואיים – מוכנים לשעת הפעלה בכדי לחבר את צוותי הרפואה הרלוונטיים.

מערכת מידע ותקשורת

מערכת מידע שמנהלת את ה-DATA, עוקבת אחרי הביצועים, מייצרת תמונת מצב וצפי. כמו כן, המערכת מאפשר ניהול תקשורת עם כל הגורמים בזמן אמת בתפוצה רחבה ובפרסונליזציה מתאימה.