המערך הלוגיסטי לבחירות לרשויות המקומיות

אלקטרה טרגט מהווה את המערך הלוגיסטי לבחירות לרשויות המקומיות, עבור משרד הפנים. מדובר במערך מורכב וגדול המשלב כ"א, לוגיסטיקה וטכנולוגיה.

1,500

עובדים

במסגרת הפרויקט, המערך אחראי על:

רכש ציוד

אירוז והכנת הקלפיות השונות, ערכות מנהלי קלפיות ועוד

קליטה, מיון ואירוז של חומר רגיש

שינוע הקלפיות של ההצבעות המיוחדות (צה"ל, בתי חולים, שב"ס ובעלי תפקידים) לכל הארץ

קליטה, סריקה והדפסה של חוברות מועמדים

קליטה, מיון והפצה של הקלפיות המיוחדות + המעטפות הכפולות בכל רחבי הארץ

עבודה מול כלל הרשויות המקומיות בישראל, משרד הפנים, צה"ל ועוד

במסגרת הפרויקט,
המערך אחראי על:

רכש ציוד

אירוז והכנת הקלפיות השונות, ערכות מנהלי קלפיות ועוד

קליטה, מיון ואירוז של חומר רגיש

שינוע הקלפיות של ההצבעות המיוחדות (צה"ל, בתי חולים, שב"ס ובעלי תפקידים) לכל הארץ

קליטה, סריקה והדפסה של חוברות מועמדים

קליטה, מיון והפצה של הקלפיות המיוחדות + המעטפות הכפולות בכל רחבי הארץ

עבודה מול כלל הרשויות המקומיות בישראל, משרד הפנים, צה"ל ועוד

המערך המורכב כולל 3 צירים מרכזיים:

לוגיסטיקה

כוח אדם

טכנולוגיה

המערך המורכב כולל 3 צירים מרכזיים:

לוגיסטיקה

כוח אדם

טכנולוגיה