2017 TLV WATER SHOW

האטרקציה של הקיץ הישראלי – מיצג מים לכל המשפחה שהפקנו עבור נמל תל אביב במשך 4 שנים בכל קיץ.

SHOW המשלב מופע מזרקות מים, אורות, מוזיקה – בילוי מעורר השראה למאות אלפי המבקרים בקיץ.
ב 2017 המיצג עמד בסימן משחקי המכביה שהתקיימו באותה שנה והמיצג שלב את רוח וחזון המשחקים.